Privacy

Bij een bezoek aan deze website kan TenneT gegevens van u verwerken. Dit kan gaan om gegevens die u bijvoorbeeld via vragenlijsten of ergens anders op de website hebt ingevuld. In het kader van deze verwerking waarborgt en respecteert TenneT uw privacy, onder andere door de naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Gegevensverwerking

TenneT verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot bezoekers van deze website in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te monitoren of deze website voldoende aansluit bij de wensen van haar relaties. In het bijzonder is deze verwerking van persoonsgegevens gericht op:

  • het kunnen aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van TenneT en gerelateerde derden en het kunnen uitvoeren van andere promotieactiviteiten;
  • het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden.
De informatie die u beschikbaar stelt via deze website kan verder gebruikt worden om u te informeren over de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik ervan. Uw persoonlijke gegevens zullen vanzelfsprekend niet worden verkocht of ter beschikking gesteld worden aan derden die geen groepsmaatschappijen van of anderszins gerelateerd zijn aan TenneT.

Cookies

De websites van TenneT maken gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina van TenneT automatisch op uw apparaat (computer, telefoon, tablet) worden geplaatst. Cookies worden gebruikt om bepaalde informatie van uw webbrowser te verzamelen en om het gebruikte apparaat te identificeren, niet de persoon die het apparaat gebruikt.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die via links op deze website kunnen worden bezocht.

Vragen

Voor vragen over dit privacy statement en/of de wijze waarop TenneT uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met TenneT.